laagvliegen helikopter oefening

Oproep Defensie: meld schade en overlast

Defensie doet er alles aan om schade door laagvliegoefeningen te voorkomen bij de agrarische sector. Boeren worden opgeroepen alle overlast en schade te melden bij Defensie. Defensie onderzoekt vervolgens wat er mis is gegaan.

Die toezegging deed een delegatie van Defensie deze week tijdens het regionaal overleg van LTO Noord regio Oost. De krijgsmacht was uitgenodigd om uitleg te geven over laagvliegoefeningen, waar boeren geregeld hinder van ondervinden.

‘We zouden kunnen zeggen ‘so be it’, maar dat is niet zo’, zegt Hans Veken, chef-staf Defensie Helikopter Commando. ‘We willen de overlast zoveel mogelijk beperken. Maar tegelijkertijd zullen we eerder meer dan minder gaan vliegen. En dat doen we niet alleen in het buitenland, ook in Nederland.’

Volgens Veken vliegt Defensie nooit onaangekondigd. ‘Al zou de speciale eenheid het liefst niets vertellen, maar een Chinook kan natuurlijk niet zomaar bij u in de achtertuin landen’, hield hij de aanwezige LTO-bestuurders voor. Oefenen met laagvliegen is essentieel voor de legerhelikopters. ‘We vliegen laag om onder de radar te blijven, om in leven te blijven dus’, stelt Veken.

Hoewel laagvliegoefeningen dus nodig zijn, is Defensie niet blind voor de overlast die dat veroorzaakt. ‘Vee schrikt. Dat hebben we niet in de hand. En daarom kunnen boeren altijd een schademelding doen, ook al hebben we het aangekondigd.’

‘Op grasspriethoogte’
Vekens’collega van de luchtverkeersleiding zegt dat het leger het liefst in het hele land ‘op grasspriethoogte’ zou willen vliegen, maar dat dit niet kan. ‘In Noord- en Zuid-Holland kunnen we amper komen vanwege Schiphol. Eindhoven Airport beperkt ons in Brabant, waardoor we zijn aangewezen op het oosten en noorden van het land.’ Laagvlieggebieden bevinden zich onder meer op de Veluwe.

Alle schade- en overlastmeldingen binnen een straal van 50 kilometer rondom de verschillende vliegbases worden door Defensie in behandeling genomen. ‘Dan gaan we de radartracks nakijken of een toestel van Defensie inderdaad te laag vloog en onderzoeken we wat verkeerd is gegaan. Wij zijn de zeikerds in de organisatie die de afgesproken grenzen graag willen respecteren’, legt Vekes’ collega uit.

Indien blijkt dat de overlast een andere oorzaak heeft, bijvoorbeeld een politiehelikopter, wijst Defensie door naar de juiste organisatie. Als het leger zelf fout zat, kan een schade-expert langskomen bij boeren. Dat kan bijvoorbeeld een veearts zijn. Of een bouwkundige, afhankelijk van de schade. ‘En daarbij geldt: wij geloven u gewoon en nemen onze verantwoordelijkheid’, besluit de luchtverkeersleider.

Bron: Nieuwe Oogst