Excursie Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit zijn termen die we steeds vaker horen. Maar welke stappen kun je hierin als boer zetten?

Veel boeren blijken behoefte te hebben aan meer inspiratie en meer kennis over dit onderwerp. Vanuit het project Natuurlijk Kapitaal organiseren we daarom op:

Vrijdag 13 december van 11.00 tot 15.00 uur een excursie naar twee ondernemers die al met natuurinclusieve landbouw bezig zijn: Jan Hein Nikkels (Oude Stationsweg 10) en Geert Stevens (Sangeldijk 10) in Holten. (Ontvangst met koffie/thee vanaf 10.45 uur op het bedrijf van Jan Hein Nikkels)

Jan Hein Nikkels heeft een biologisch melkvee- en pluimveebedrijf. Op meerdere manieren werkt hij op zijn bedrijf aan biodiversiteit: er is een perceel ingericht voor weidevogels, er worden zoveel mogelijk kringlopen gesloten, hij is bezig met het opwaarderen van de grond (koolstof binden) en de beplanting rondom de gebouwen is aangepast aan de omgeving.

Geert Stevens heeft een gangbaar melkveebedrijf. In het afgelopen jaar heeft hij grote stappen gezet richting grondgebondenheid en heeft hij het bedrijf geëxtensiveerd. Hij heeft weilanden met kruidenrijk grasland, akkerranden langs de mais en heeft onlangs ook de erfbeplanting aangepakt.
Heeft u interesse in natuurinclusieve landbouw en wilt u van twee collega’s horen wat hun ervaringen zijn en welke maatregelen u kunt nemen?

Meld u dan aan voor deze interessante excursie via deze link.Voor een lunch wordt gezorgd! Wacht niet te lang met aanmelden, vol is vol.

De excursie wordt warm aanbevolen door LTO Noord-regiobestuurder in Oost Carla Evers: ‘Kijk waar je blij van wordt, wat bij jou past, bij de toekomstbestendigheid van je bedrijf en jouw omgeving. En luister 13 december het verhaal van twee collega’s!’

Meer informatie? Bel met Ankie de Jong, projectleider Natuurlijk Kapitaal: 088-888 66 77.

Natuurlijk kapitaal in de landbouw is een project van LTO Noord en OPG en valt onder het programma Natuur voor Elkaar van provincie Overijssel. Deze excursie wordt mogelijk gemaakt door Natuur voor Elkaar.