nieuwjaarsbijeenkomst Oost

Bestuurders regio Oost blikken samen vooruit

Regiobestuurders en afdelingsbestuurders van LTO Noord regio Oost hebben samen vooruitgeblikt op het nieuwe jaar. ‘Afdelingsbestuurders zijn cruciaal voor LTO Noord. Zij staan het dichtst bij leden en dat koesteren we’, opende voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost de nieuwjaarsbijeenkomst in Apeldoorn.

2020 wordt, gezien het stikstofdossier, een dynamisch jaar voor leden. ‘We hebben al jarenlang laten zien dat we innovatief zijn, ons kunnen aanpassen en stappen kunnen zetten. Met die kracht die we hebben, kunnen wij deze verandering ook aan. Ik heb er alle geloof in dat we hier als vereniging met elkaar in slagen’, stelde Haarman.
Directeur Hans Van den Heuvel van LTO Nederland gaf de zestig bestuurders op de bijeenkomst een inkijk in het Haagse krachtenveld en hoe LTO Nederland hierin opereert. Het schetste treffend het dilemma dat LTO soms niet kan laten zien hoe bestuurders en beleidsadviseurs aan de voorkant van een besluitvormingsproces zitten, juist om deze besluitvorming soepel te laten verlopen.

Subtiel spel
‘Lobby is een subtiel spel, waarbij je moet geven en nemen’, aldus Van den Heuvel. ‘Het is vaak ondankbaar werk. Als wij als LTO Nederland aan de voorkant iets van honderd terugbrengen naar twintig, dan zien leden alleen die laatste twintig. Voor hen is dat dan honderd.’

In het tweede deel van de bijeenkomst gingen de bestuurders met elkaar in gesprek over de speerpunten en prioriteiten voor dit jaar binnen regio Oost. Met deze werkwijze hoopt LTO Noord regio Oost haar regionale inzet nog beter te laten aansluiten bij het afdelingswerk.