cartoondef

LTO Noord: ‘RES Cleantech drama’

LTO Noord hekelt de concept-RES (Regionale Energie Strategie) die is gepresenteerd in de Cleantech Regio, de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Volgens LTO wordt in het voorstel ‘stelselmatig de inzet van grootschalige energieopwek op daken veronachtzaamd’ en is er te weinig overlegd met het landelijk gebied.

LTO Noord heeft dit in een zienswijze op het concept laten weten. De organisatie vindt het jammer dat er veel focus is op zonnevelden in het plan, terwijl er op daken ‘een gigantische potentie ligt, zonder alle nadelen van grote zonnevelden. We wijzen u op de brede politieke en maatschappelijke acceptatie van de zonneladder als prioriteringsmethode voor de keuze van opweklocaties.’

Als voorbeeld voor een veel meer afgewogen concept-RES verwijst LTO Noord naar dat van de RES Regio Foodvalley. ‘Natuurlijk maakt iedere regio eigen keuzes, maar de verschillen in aanpak aan weerszijden van de grens tussen de regio’s is, zacht uitgedrukt, dramatisch en onbegrijpelijk.’

Bron: Nieuwe Oogst