Zorgen over zwervende wolven

Een zwervende wolf heeft recent schapen en lammeren aangevallen en gedood in West-Betuwe, de Achterhoek; ook in Drenthe en Brabant was het onlangs ‘raak’. ‘De onrust en woede die de slachtingen door een wolf oproepen onder agrariërs in Gelderland is groot.

Wij delen deze zorgen en trekken hierover aan de bel bij diverse instanties’, zegt Hans van Beuzekom, regiobestuurder LTO Noord regio Oost met fauna in zijn portefeuille.

Van dichtbij ziet Van Beuzekom wat voor onrust en emoties de wolf los maakt in ‘zijn’ Betuwe. De beelden die rondgaan van gedode of aangevallen schapen zijn ronduit afschuwelijk. Voor Van Beuzekom en zijn collega-bestuurders binnen LTO Noord regio Oost zijn de laatste incidenten, die op een patroon beginnen te lijken, reden om wederom actie te ondernemen.

Wolvenpreventieplan
‘De wolf heeft zich sinds vorig jaar definitief in Nederland gevestigd en kent een internationaal beschermde status’, aldus Van Beuzekom. ‘In Gelderland is het wolvenpreventieplan bijna gereed. De provincie Gelderland heeft op de Veluwe een leefgebied aangewezen. In het wolvenpreventieplan worden voorstellen gedaan hoe de wolf zo goed mogelijk is te weren, bijvoorbeeld door te rasteren. Het is de vraag of een raster effectief genoeg is om wolvenschade te voorkomen. Boeren zijn hier uitermate sceptisch over. In het wolvenpreventieplan is ook een vergoedingensysteem opgenomen. LTO heeft in reactie op het concept plan aangegeven dat de voorgestelde vergoedingen te laag zijn. Zo wordt eigen arbeid niet vergoed. LTO vindt dat dit wel moet gebeuren.’

Zwervende wolven
Op de Veluwe zijn nu een of twee wolvenroedels. Daar wordt niet zoveel van vernomen. Die wolven kunnen blijkbaar voldoende voedsel vinden in het aanwezige wild. Het gevaar zit in de zwervende wolven. Deze wolven kunnen binnen korte tijd grote afstanden afleggen. Juist die zwervende wolf gaat voor de makkelijke ‘prooi’ in de weilanden. ‘De zwervende wolf heeft buiten de Veluwe weinig plaatsen waar voldoende aanbod is van wild. En dat ondervinden de schapenhouders. We zien steeds meer voorvallen met dode schapen, niet alleen in de Betuwe, maar ook in de Achterhoek. Verder heeft een wolf kalveren van Schotse Hooglanders in Brabant gedood en was er onlangs een waarneming van een wolf in een stal in Overijssel’, stelt Van Beuzekom.

Maat is vol
Voor hem is de maat vol. Vooral de zwervende wolf veroorzaakt de meeste onrust en schade. Zwervende wolven zullen blijven komen omdat deze uit de bestaande roedels zijn verstoten. Dat zal niet ophouden. ‘Aan die zwervers moet wat gebeuren. Die wolf moet veel strakker beheerd worden’, vindt Van Beuzekom. ‘Ik vind het argument dat we maar moeten wennen aan de wolf en de schade voor lief moeten nemen veel te gemakkelijk. Boeren worden hier de dupe van.’
Het interprovinciaal wolvenplan dat het IPO (samenwerkende provincies) vorig jaar heeft vastgesteld, is onvoldoende, zo blijkt nu. Op basis van dat plan is het bijna niet mogelijk zwervende wolven aan te pakken. Dit moet echt anders, vindt Van Beuzekom. ‘Wij hebben bij de totstandkoming van dit plan hiervoor al gewaarschuwd, maar dat heeft IPO naast zich neergelegd. We gaan het nu opnieuw bij IPO aan de orde stellen. Dit kan zo niet langer’, aldus Van Beuzekom.

Lees hier de reactie van LTO op het interprovinciaal wolvenplan.