Voorstellen Regio-coördinator John van Duursen ‘Ik wil projecten vormgeven vanuit vakmanschap boer’

Sinds april is John van Duursen regio-coördinator in Gelderland en betrokken bij het project Waterwijs Boeren in dezelfde provincie. “Ik wil meer afgaan op het vakmanschap van de deelnemende agrariërs, welke ideeën hebben zij voor schoon water en een betere bodem?”

In de periode dat scholen en veel bedrijven dichtgingen, begon jij als DAW-regiocoördinator en projectleider van Waterwijs Boeren in Gelderland. De kennismakingen gingen dus allemaal digitaal, hoe was dat?
“Ja, gek natuurlijk. Er zijn gelukkig genoeg digitale mogelijkheden om contact te hebben, dus ik heb inmiddels al veel gesprekken gevoerd met collega’s, onze partners van het waterschap, provincie, en Vitens, maar ideaal is het niet. Ik vind het vooral jammer dat ik nog geen kennis heb gemaakt met deelnemende agrariërs. Ik ben benieuwd naar hun ervaringen met het DAW en over Waterwijs Boeren in het bijzonder.”

Ben je bekend met agrarische sector?
“Jazeker, ik ben bedrijfs- en milieukundig ondernemer op het gebied van duurzaam ondernemen, investeren en landgebruik en heb de laatste 5 jaar via stichting Wij.land veel met boeren gewerkt. In het westelijk veenweidegebied was ik onder meer actief om samen met tientallen boeren te komen tot maatregelen die bijdragen aan een duurzamer bedrijfsvoering.”

Als DAW-coördinator en projectleider Waterwijs Boeren werk je samen met de deelnemers aan voldoende schoon water, een betere bodem en een toekomstbestendig verdienvermogen voor de agrariërs. Welke mogelijkheden zie jij om dit te realiseren?
“Er ligt een stevige opgave op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit voor de agrariërs in Gelderland, zeker de veehouders en akkerbouwers die boeren in grondwaterbeschermingsgebieden en hun nitraatuitspoeling moeten verminderen. Er gebeurt veel vanuit DAW om dat te realiseren: veel projecten zijn opgestart en men is gemotiveerd om boeren te helpen. Ik wil meer opereren vanuit wederzijds begrip, kansen en vertrouwen. Wij, daarmee bedoel ik mijzelf en andere medewerkers bij onder meer LTO Noord, provincie en waterschap, willen boeren heel graag helpen om ons te helpen de doelen te bereiken. Dat doen we in mijn optiek alleen nog te vaak door een oplossing óp te leggen. Door meer af te gaan op het vakmanschap van de deelnemende agrariërs, kunnen we onze projecten aansluiten op hun wensen. Daardoor ontstaat behalve een effectieve aanpak ook meer draagvlak onder de deelnemers.”

Hoe zorg je ervoor dat je de verbinding met samenwerkingspartners zoals het waterschap en Vitens niet verliest?
“Ik omschrijf mijzelf als een bruggenbouwer die leiding geeft met vertrouwen. Met name door vertrouwen en begrip te tonen, hoop ik op een vruchtbaar gesprek met onder meer Vitens over het vervolg van Waterwijs Boeren. Zodra het weer kan en mag, wil ik met de samenwerkingspartners in de auto stappen en door Gelderland rijden. Waar overlappen de opgaven elkaar, waar kunnen we elkaar versterken?”

Waar kijk je het meest naar uit in je nieuwe rol?
“Naar de gesprekken met de boeren. Het liefst zou ik een tent neerzetten op hun erf en met ze praten over hun land, werkwijze en ideeën over toekomstbestendig boeren. Contact maken, daar kijk ik echt naar uit!”

Meer informatie
In contact komen met John van Duursen? Neem dan contact met hem op via jvduursen@ltonoord.nl of bel naar 06 22 60 07 37.

John van Duursen