Buitentheater over boerenleven

Naar aanleiding van een reeks keukentafelgesprekken die het Platform Stil Leed heeft gevoerd met boeren en burgers in Hof van Twente, is een project opgezet over de uitdagingen rond het boerenleven.

De theatervoorstelling GROND door Toneelgroep Jan Vos wordt gekoppeld aan thema-avonden over de problemen die bij boeren spelen. Vanaf begin september worden ze drie weken lang gehouden op boerenerf Klein Hobbelink van de familie Truitman op Landgoed Twickel.

De thema-avonden zijn een initiatief van het project ‘Toekomstgerichte erven’ van provincie Overijssel, gemeenten en het Platform Stil Leed op het platteland.

‘Sinds 2015 gaan we vanuit deze groep actief om met signalering van problemen die spelen op boerderijen en bij andere bedrijven in het buitengebied. We organiseren workshops en bieden waar mogelijk individuele coaching en ondersteuning. Prachtig dat we aan deze initiatieven nu ook deze theatervoorstelling mogen toevoegen’, zegt mede-initiatiefnemer Wilco Pasman.

Bron: Nieuwe Oogst