Demoveld mais

'Slechte mais voor ons het meest interessant'

De proeven op het maisperceel van het demoveld van Bewust Bodembeheer Salland liggen er gevarieerd bij. 'Een gevolg van verschillen in bemesting en bewerking en zodoende in de omstandigheden in de bodem', vertelt Christian Klein Koerkamp van de organisatie. 'Wat er in de bodem gebeurt heeft onze interesse, slechte mais is daarom zeer interessant.'

De dinsdag gehouden bijeenkomst op het demoveld, waar onder andere teeltdeskundige Cor Braakman van loonbedrijf Tuller uitleg gaf over de teelt, trok circa vijftig geïnteresseerde boeren.

Over de proeven op het perceel zegt Klein Koerkamp: ‘De meetresultaten in de bodem zoals de organische stof opbouw, waterbergend vermogen en de pH-waarde, zeggen ons veel over wat er mogelijk is qua teelt. Heb je onder andere deze drie criteria op orde, dan zijn de omstandigheden optimaal voor de teelt.’

Vijf jaar geleden ging de werkgroep Bewust Bodembeheer Salland van start op haar demoveld in Schalkhaar. Er werd toen een nul-meting gedaan. ‘Na vijf seizoenen met diverse proeven maken we nu een tussenbalans op’, vertelt een enthousiaste Klein Koerkamp. Bij de ingebruikname van het perceel was het heel schraal bemest. ‘Dat gaf de mais het eerste jaar ook aan’, aldus de melkveehouder, die zelf in omschakeling is naar een biologische bedrijfsvoering. 

Organische stof 

Na vijf seizoenen bewerken is het organische stof gehalte gestegen in de grond. Dit is goed verklaarbaar doordat er meer organische stof wordt toegevoegd dan geoogst. Ook is via de Veriscan, waarmee plaatsspecifiek gehalten in de grond in kaart worden gebracht, een beeld ontstaan waar bijvoorbeeld kalk nodig was om het pH gehalte in het perceel zo gelijk mogelijk te krijgen. Klein Koerkamp: ‘Via deze nieuwe techniek zijn de omstandigheden in dit perceel nu zo optimaal mogelijk.’ Aankomende winter wordt de Veriscan opnieuw uitgevoerd waarbij inzichtelijk wordt wat het effect en de inzet van de afgelopen vijf jaar is geweest.

Een ander perceel mais werd vijf jaar lang niet bemest. ‘Er staat nog mais, maar natuurlijk veel minder dan het perceel waar 45 kuub mest op is gegaan. Die slechte mais is voor ons heel interessant. Wat gebeurt er in de bodem en hoeveel heeft de plant nodig voor een goede opbrengst? Dat zal ergens tussen de 0 en 45 kuub in zitten. Naar dat optimum zijn we op zoek door middel van opbrengstmetingen en de daarbij horende bodemcondities.’

Stikstof binden
Op het demoveld zijn ook proeven gedaan in gras-klaver en wintertriticale. Een perceel winter triticale werd als gps (=gehele plant silage) geoogst, met als onderzaai een gras-klaver mengsel. Klein Koerkamp: ‘Op deze manier proberen we stikstof die vrij in de lucht zit, te binden. En daarnaast een zo efficiënt mogelijk teeltplan te krijgen.’ 
Met dit voorbeeld loopt de werkgroep bodembeheer voorop, aldus Klein Koerkamp. ‘We proberen hiermee op innovatieve wijze in te spelen op huidige en mogelijke toekomstige wet- en regelgeving waarbij het gebruik van kunst- en drijfmest verminderd kan worden.’

‘We kijken ook naar ‘is onderzaai wel werkbaar?’ en ‘wat zijn de gevolgen van nazaai?’. ‘Hier heb je de mogelijkheid om mensen die over regelgeving gaan, te laten zien wat wèl en niet werkt in de praktijk. We zetten ons er voor in ook politici uit Den Haag op ons demoveld te krijgen.’

Veel belangstelling

De proeven krijgen veel belangstelling vanuit onder andere RVO en de provincie Overijssel. Die laatste is zelf ondersteunend partner van de werkgroep, net als Stichting IJssellandschap die de grond beschikbaar stelt, Gemeente Deventer, Gemeente Raalte, Gemeente Olst- Wijhe en Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
Het demoveld Bewust Bodembeheer Salland is een initiatief van LTO Salland. Uitvoering van het project geschiedt door LTO Salland, Loonbedrijf Tuller, Loonbedrijf Markvoort en ‘Bij de Oorsprong’.