tour de boer - koeien

Emissiearme vloeren niet altijd beter dan traditionele roostervloeren

Mineral Valley Twente (hierna: Mineral Valley) pleit voor aanvullend onderzoek naar aanleiding van resultaten uit de proeftuin ‘aan de slag met stikstofuitstoot’. De meest opvallende conclusie die getrokken kan worden is dat de emissiearme vloeren het in de praktijk niet altijd beter doen dan de traditionele roostervloeren.

Werking emissiearme vloeren minder in de praktijk
Om de stikstofuitstoot te verminderen, kunnen boeren kiezen voor een emissiearme stalvloer. Uit de eerste resultaten van het onderzoek van Mineral Valley blijkt dat de effectiviteit van emissiearme stallen om ammoniakemissies te beperken, in de praktijk minder groot zijn dan gedacht.

Wim Meulenkamp, voorzitter van Stichting Mineral Valley Twente stelt dat de keuze aan boeren zelf moet worden overgelaten. ‘Aan de hand van modelberekeningen wordt door beleidsmakers soms gedacht dat alles maakbaar is, terwijl de bedrijfsvoering van de boer in de praktijk anders uitpakt. Elke snede gras is anders, elke koe is anders, iedere boer boert anders. Dit komt ook duidelijk naar voren in de proeftuin van Mineral Valley. Het heeft de voorkeur dat een boer zelf de keuze heeft in de aanpassingen die kunnen worden gedaan om de stikstofuitstoot te verminderen in plaats van verplichte maatregelen die niet altijd passen bij de bedrijfsvoering. Waarbij meten is weten, op bedrijfsniveau, een belangrijk uitgangspunt is.’ “Belangrijk is in ieder geval om met de sector hierover in gesprek te gaan!”

De wet- en regelgeving voor de veehouderij op het gebied van ammoniak zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op modelberekeningen, die niet voldoende zijn getoetst met langjarige metingen op bedrijfsniveau. Dat was de belangrijkste aanleiding voor Mineral Valley om onder de noemer van meten is weten de proeftuin te starten.

Lees meer

LTO Noord is één van de partners bij Mineral Valley Twente.

Bron: Mineral Valley Twente