vechtdal boert bewust

Steun van Vechtdalgemeenten voor Boert Bewust

Voorzitter Gerrie Kleene van Vechtdal Boert Bewust en LTO Noord-afdeling Vechtdal is blij dat de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg Boert Bewust financieel blijven steunen. De 4.000 euro die het gemeentebestuur van Hardenberg onlangs toezegde, is maar een druppel op de gloeiende plaat vergeleken bij de 80.000 euro aan Europese Leader-subsidie die Vechtdal Boert Bewust wil binnenhalen.

‘Voor ons betekent het dat we ertoe doen en als belangrijk worden gezien door het gemeentebestuur. Dat is waardevol.’
Met de bijdragen kan Vechtdal Boert Bewust groeien en verder werken aan verbinding met de samenleving. Er zijn vijftien agrarisch ondernemers aangesloten bij Vechtdal Boert Bewust, maar dat moeten er als het aan Kleene ligt de komende jaren veel meer worden. ‘We hebben een grote vijver om in te vissen.’ 

Het bevorderen van de dialoog tussen consument en boer is het belangrijkste speerpunt van stichting Boert Bewust, waar Vechtdal Boert Bewust onder valt. En dat gebeurt op allerlei manieren. ‘Vanwege de coronabeperkingen was de agenda de afgelopen tijd leger dan normaal, maar we zijn weer volop plannen aan het maken om de consument naar de boerderij te krijgen. Dan ontdekt de burger hoe de boer voedsel produceert en werkt met oog voor omgeving en dierenwelzijn.’

Erg druk is Kleene met de organisatie van Boeren Pakken Uit Met Kerst. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december kunnen consumenten een autoroute langs boerenbedrijven volgen en zo hun kerstinkopen rechtstreeks bij de boer doen. De actie van Vechtdal- en IJsseldelta Boert Bewust is in samenwerking met de LTO Noord-afdelingen Vechtdal en West Overijssel bedacht.

‘Ik zie het al voor me: alle boerderijen in kerstsfeer, volop gezelligheid en veilig vanuit de auto, dus coronaproof’, aldus Kleene. ‘Ik hoor dat ook andere Boert Bewust-streken activiteiten bedenken onder de naam Boeren Pakken Uit Met Kerst, dus grote kans dat dit een landelijk event wordt.’

Meer informatie is te vinden op www.vechtdalboertbewust.nl.

Bron: Nieuwe Oogst