Energieneutrale melkveebedrijven gezocht

Met melkveehouders, voor melkveehouders

Hoeveel energie verbruikt u per liter melk? En is dat veel of weinig? Energiebesparing is op bijna elk melkveebedrijf gemakkelijk te realiseren. Een significante besparing op energie levert een besparing van maximaal een paar duizend euro per jaar op. Wij nodigen u van harte uit om deze energiebesparende maatregelen in beeld te brengen!

Kleine aanpassingen, grote verschillen
Het onderwerp energiebesparing wordt (maatschappelijk) steeds belangrijker. LTO Noord ziet kansen voor ondernemers om op korte termijn rendement te behalen. Zo zagen wij eerder al hoe iets simpels als het vervangen van lekkende vacuümslangen het energieverbruik van de melkrobot drastisch kan verlagen. Het loont om op uw bedrijf na te gaan waar energie wordt verbruikt, en wat er valt te optimaliseren. Kleine aanpassingen kunnen leiden tot grote verschillen!

Ook op andere vlakken van energiemanagement valt winst te behalen. Een betere afstemming van uw energieverbruik op de productiepiek van zonnepanelen maakt het rendement op de investering van zonnepanelen beter. Door uw energieverbruik te verplaatsen naar het midden van de dag kunt u meer stroom ‘achter de meter’ houden, waardoor u minder energiebelasting hoeft te betalen. Melken midden op de dag lukt velen niet, maar andere maatregelen kunnen wel genomen worden.

Met elkaar aan de slag
LTO Noord biedt maximaal 15 ondernemers de kans in 3 bijeenkomsten energie te besparen.
In de eerste bijeenkomst vergelijken en analyseren we met elkaar het energieverbruik. Desgewenst krijgt u van een externe expert een bedrijfsspecifiek advies voor concrete maatregelen. Met de twee opvolgende bijeenkomsten monitoren we eventueel gerealiseerde maatregelen.

Meedoen?

De drie essentiële bijeenkomsten zijn verspreid over een periode van ongeveer zes maanden. Zodra de deelnemersgroepen gevuld zijn gaan we de eerste bijeenkomst plannen. Bijeenkomsten kunnen digitaal of fysiek plaatsvinden, afhankelijk van wat mogelijk is gezien omstandigheden rondom de verspreiding van het coronavirus.

Wilt u meedoen of heeft u vragen? Neem contact op met Klaas Hielke Dijkgraaf, projectleider Energie van LTO Noord via khdijkgraaf@ltonoord.nl.
U kunt hierbij aangeven of uw deelname de monitoringsgroep betreft en/of u graag met behulp van een externe adviseur dieper in wilt gaan op energiemanagement en concrete maatregelen wilt doorvoeren.