Enquête inzetten duurzame energie Regio Oost

Medio november hebben de leden-ondernemers in Regio Oost per e-mail een uitnodiging ontvangen om mee te doen met een enquête over het inzetten van duurzame energie op hun bedrijf.

Al veel ondernemers hebben deze enquête ingevuld. Hartelijk dank! Met uw deelname aan dit onderzoek verkrijgen we inzicht in de potentie van de inzet van duurzame energie en de behoefte eraan. We krijgen input voor gesprekken met de samenwerkingspartners, als netbeheerders, gemeenten, provincie, e.d. Ook kunnen we op basis van de antwoorden gebiedsanalyses uitvoeren om te bepalen of een projectmatige aanpak kansrijk zal zijn. Uw deelname zorgt er voor dat onze inzet op dit dossier optimaal aansluiten op uw behoefte en wensen.

Ondernemers die nog geen gelegenheid hadden om de enquête in te vullen, nodigen we van harte uit om dit alsnog te doen. U ontvangt vrijdag 27 november wederom de uitnodiging in uw mailbox.

Uw mening telt!