Militaire helikopters oefenen

Helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) trainen van maandag 25 januari tot en met vrijdag 12 februari in tactische elektronische oorlogsvoering tijdens oefening ‘TAC EW’ boven Midden- en Oost Nederland. De oefening vindt plaats op weekdagen tussen 09.00 uur en 23.00 uur.

Militaire helikopters oefenen elektronische oorlogsvoering
Helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) trainen van maandag 25 januari tot en met vrijdag 12 februari in tactische elektronische oorlogsvoering tijdens oefening ‘TAC EW’ boven Midden- en Oost Nederland. De oefening vindt plaats op weekdagen tussen 09.00 uur en 23.00 uur.

Gedurende deze oefening worden helikopterbemanningen en loadmasters opgeleid en getraind in omstandigheden waar Electronic Warfare (EW) en het vliegen onder verhoogde dreiging een grote rol speelt. TAC EW is een gezamenlijke oefening van het DHC en eenheden van de landmacht.

Vliegen onder verhoogde dreiging
In omstandigheden waarbij sprake is van een verhoogde dreiging is vliegen op hoogte geen optie. Helikopters moeten daardoor laag blijven om zich te verschuilen. Dekking zoeken doen zij op lage hoogte achter obstakels, zoals een rij bomen, een bosperceel of heuvel. Hierdoor kunnen zij ongezien hun missie uitvoeren en buiten het radarbeeld van de tegenstander blijven. Laagvliegen en gebruik maken van de dekking van het terrein is een manier van zelfbescherming voor helikoptervliegers. Dit vraagt echter wel om specifieke training en ervaring.

Deze tactische procedures worden zowel overdag als in de avond bij duisternis beoefend in de omgeving van vliegbasis Deelen. Ook wordt gebruik gemaakt van militair laagvlieggebied ‘Veluwe/Randmeren’ en laagvlieggebied ‘Midden-Drenthe’.

Alle laagvliegroutes- en gebieden van defensie zijn terug te vinden op: www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/geluidhoeveelheid-en-vlieghoogten/

Landmachtmilitairen oefenen met Skyvan bij Vliegveld Terlet
Van 18 tot en met 21 januari oefenen eenheden van de Koninklijke Landmacht bij Vliegveld Terlet. Een zogenoemde ‘Skyvan’ vervoert daarbij militairen en beoefent verschillende landingen op Vliegveld Terlet.

Informatie en meldingen vliegbewegingen
Wij bereiden onze militaire oefeningen zorgvuldig voor en trachten, waar mogelijk, onze vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden in Nederland. Ook nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Door de COVID-19 crisis kunnen opleidingen en trainingen in het buitenland zeer beperkt plaatsvinden. Operationele omstandigheden maar ook het weer kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Mocht u toch overlast / hinder ondervinden dan kunt u dat melden via het online klachtenformulier. Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen.

Bron: Defensie Helikopter Commando