ganzen overlast friesland fryslân

Hoe faunaschade goed te melden?

LTO Noord bestuurder Hans van Beuzekom geeft een toelichting op de vragen over het melden van de schade.

Tijdens het webinar over faunaschade kwamen er, naast alle andere vragen, ook vragen binnen over het melden van de schade. LTO Noord-bestuurder Hans van Beuzekom geeft een toelichting. "Allereerst is het goed om je af te vragen wat je wilt: alleen de schade melden of schade melden en ook een tegemoetkoming vragen?

Doe je het eerste dan vraag je geen tegemoetkoming aan. Dat doe je dus puur omdat je het belangrijk vindt dat de bevoegde instanties weten dat deze schade er is en dat er wellicht eerder een ontheffing kan worden gegeven ten behoeve van schadebestrijding. Dus een ontheffing voor het verstoren of doden van die schadeveroorzakende diersoort.  
Veel ontheffingen worden pas verleend als er een bepaalde mate van schade binnen de WBE (wildbeheereenheid) is aangericht. De wet bepaalt namelijk dat er pas mag worden ingegrepen wanneer er sprake is van belangrijke schade aan de land- en tuinbouw. Omdat er geen taxateur komt kijken bij zo’n schademelding gaat het uiteindelijk over het eigen beeld van de melder. En veel kleine schademeldingen kunnen de doorslag geven om een ontheffing van de provincie te kunnen krijgen.

Helaas zien we vaak weinig animo bij grondgebruikers om enkel schade zonder tegemoetkoming te melden. Zij zien er op het eerste gezicht natuurlijk niets terug voor die ‘moeite’. Als belangenbehartiger staan we echter met veel meldingen veel sterker in onze lobby. Dan hebben we betere argumenten om te pleiten voor het verlenen van een ontheffing. En daar heeft de grondgebruiker wél belang bij.

Hoe kun je melden?
Er zijn 2 mogelijkheden:

Op de site van faunaschade.nl kun je melden wanneer je dat vanachter je bureau wilt doen. Je moet wel een account aanmaken om te kunnen melden. Voorheen kon je vanaf deze site ook gelijk switchen naar de site van BIJ12 om een tegemoetkoming aan te vragen. Sinds de introductie van MijnFaunazaken door BIJ12 (november 2019) is dit niet meer mogelijk. BIJ12 heeft besloten zich enkel nog met tegemoetkomingsaanvragen bezig te houden en niet meer met schademeldingen. Dat heeft er o.a. toe geleid dat er minder schade gemeld wordt. Grondgebruikers worden minder getriggerd te melden.

Sinds enkele jaren bestaat er ook de mogelijkheid om vanuit het veld schade te melden. LTO Noord maakte daarvoor een mobiele applicatie. Als u op uw smartphone in uw browser https://mobiel.faunaschade.nl in toetst komt u op de mobiele site. U kunt dan met de inlog die u heeft (dus eerst op faunaschade.nl één aanmaken wanneer u dit nog niet heeft gedaan) de melding doen. Door een paginakoppeling te maken blijft het symbool van deze site tussen uw andere apps op uw telefoon staan. Op dit filmpje kunt u het proces nog eens na kijken. Het grote voordeel is dat u vanuit het veld kunt melden. De percelen komen via de gps locatie automatisch in beeld."