Ondernemersfonds Twenterand

Vanuit het ondernemersfonds Twenterand is er voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar om in te zetten voor projecten die ten goede komen aan de agrarisch ondernemers in Twenterand.

LTO Noord afdeling West Twente heeft in het voorjaar van 2019 geld gebruikt voor asbestsanering. Deze actie wordt verlengd in 2019 en 2020. Rond de feestdagen in december 2019 worden spandoeken opgehangen ‘onze boeren, onze voedselmakers’ en er wordt een advertentie in lokale kranten geplaatst om het positieve imago van boeren te versterken. Daarnaast wordt in december 2019 op grote schaal bloemenzaad ingekocht en verspreid, en worden bijenhotels geplaatst. In het voorjaar van 2020 volgen bijdragen voor energiescans en veiligheidsscans.

Projecten: