Mooiste akkerrand Hemmnk West Twente

Ondernemersfonds Twenterand

Vanuit het ondernemersfonds Twenterand is er voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar om in te zetten voor projecten die ten goede komen aan de agrarisch ondernemers in Twenterand.

LTO Noord afdeling West Twente heeft in het voorjaar van 2019 geld gebruikt voor asbestsanering. Deze actie wordt verlengd in 2020 en 2021. In het voorjaar van 2020 heeft de afdeling ingezet op het verstrekken van zaadmengsels voor akkerranden aan boeren. Deze actie wordt in 2021 herhaald. Het jaar 2020 wordt afgesloten met de uitvoering van een autowasactie, waarbij burgers als dank voor hun begrip voor modderige wegen tijdens de oogstperiode gratis hun auto kunnen laten wassen in gemeente Twenterand, en een nestkastenactie in samenwerking met de Groene Loper. In 2021 volgen acties voor energiescans en veiligheidsscans. Daarnaast hopen we in 2021 weer fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren zoals een netwerkbijeenkomst en een informatieavond over de veiligheid op het bedrijf.

Projecten: