stal

Beheerplannen Natura 2000 waarborgen bestaand gebruik

In 2016 is een fors aantal beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden vastgesteld. Het beheerplan heeft meerdere functies. Eén daarvan is het regelen van het bestaand gebruik. LTO Noord vindt dat het bestaand agrarisch gebruik in de omgeving van het Natura 2000 gebied onbelemmerd, dus vergunningvrij, moet kunnen worden voortgezet. Hier hebben we zeer nauwgezet op gelet. Dat heeft resultaat gehad.

Voor het bestaand agrarisch gebruik is geen vergunning nodig. Dit klinkt heel logisch maar was het niet. N2000 gebieden moeten worden gevrijwaard van significant negatieve effecten. Het agrarisch gebruik zou zo’n effect kunnen hebben. Gelukkig hebben we dit van tafel weten te krijgen. Alleen bij de beheerplannen Engbertsdijksvenen en de Veluwe is onzekerheid over de bollenteelt. We proberen dit met de beide provincies praktisch en werkbaar op te lossen.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.