Verpachting provinciale gronden niet te liberaal

Met ingang van 2016 verpacht de provincie Gelderland haar agrarische gronden op een andere manier. Het systeem moet openbaar en transparant zijn. Haar oorspronkelijke idee was om iedereen in aanmerking te laten komen en nauwelijks beperkingen te stellen aan de pacht. Zeer liberaal dus. Dat ging LTO Noord te ver. We hebben ons hier actief mee bemoeid. Door onze inzet heeft de provincie toch extra criteria gesteld: alleen agrarische ondernemers komen in aanmerking en zij moeten binnen 15 kilometer van het perceel hun bedrijf hebben. Zo hebben we het prijsopdrijvend effect enigszins kunnen voorkomen. Wij hadden nog een aantal criteria voorgesteld maar die heeft de provincie niet overgenomen.

Veruit de meeste percelen zijn inmiddels verpacht en het blijkt dat er als gevolg van dit nieuwe uitgiftebeleid fors hogere pachtprijzen worden betaald. Het systeem van open inschrijving jaagt de prijs op, omdat boeren tegen elkaar opbieden. Dat is een slechte ontwikkeling. Wij hebben de provincie gevraagd om een gedegen evaluatie van dit nieuwe beleid en daar willen wij nauw bij betrokken worden. Zodat er voor 2017 een pachtsysteem gaat gelden dat op meer draagvlak bij de Gelderse boeren en tuinders kan rekenen.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.