VKA

Inbreng in toekomstplan van minister Schouten

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Mineral Valley Twente en de Foodvalley regio Veluwe worden allen genoemd in het realisatieplan van het ministerie van LNV.

Het plan hoort bij de visie ‘Op weg met nieuw perspectief’. Landbouwminister Carola Schouten beschrijft hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.
'Het is fijn om te zien dat de minister kijkt naar bestaande projecten als mooie voorbeelden', stelt Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost. 'Wij vinden dat kringlooplandbouw onderdeel is van een bredere beweging rond bodem, water en mest. Het plan biedt aanknopingspunten om in gesprek te gaan met het ministerie. We waren destijds positief over de visie en zien dat het plan een uitwerking is van die visie. Onze inbreng hierin is goed meegenomen.'
Een uitgebreide reactie op het realisatieplan kunt u hier vinden.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.