Standpunt Regionale Energie Strategie

LTO Noord regio Oost heeft haar standpunten rond de Regionale Energie Strategie (RES) per brief naar de stuurgroepen van de acht RES-gebieden in Overijssel en Gelderland gestuurd. Dit als aanvulling op onze inbreng tijdens diverse (werk)sessies over de RES.

In deze brief vindt u onze standpunten rond de  Regionale Energie Strategie.

Optimaliseren elektriciteitsopwek
In de brief pleit LTO Noord onder meer voor het gezamenlijk optrekken van RES Regio, gemeente, netwerkleveranciers en energiespecialisten in het optimaliseren van elektriciteitsopwek op en rond het boerenerf.  In eerste fase vooral uit zon op dak en (kleinschalige) wind, later aangevuld met biomassa, mestvergisting en waterstofproductie. 

Potentie zon op dak
De potentie van zon op grote daken is enorm. Voor de bebouwde omgeving moeten knelpunten worden opgepakt (constructieve aspecten en deelnamegraad). Voor de agrarische sector spelen er specifieke randvoorwaarden. Daar gaat LTO Noord regio Oost dieper op in in de brief met onze standpunten.
Standpunten Regionale Energie Strategie LTO Noord regio Oost - november 2019