Erfafspoeling waterschapsbestuur

'Boeren willen vooruit en investeren'

In Overijssel komt via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst met waterschappen en provincie heb ik de betrokkenen namens LTO Noord enige wensen mee gegeven.

Zo heb ik aangekaart dat het van belang is dat de ontsluiting van middelen laagdrempelig moet zijn voor projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en dat de uitvoering voorspoedig moet verlopen.  Doe dat echt in overleg met het DAW-team en waar nodig bestuurlijk. Doe het zorgvuldig, programmeer als waterschap niet vooruit bij DAW-kansen, maar zoek vanaf fase nul de verbinding.

Ontzorging
Op dit moment zien we dat huidige POP3 ingewikkeld, tijdrovend en veel controle- en beslismomenten kent, die de daadwerkelijke besteding van beschikbare subsidiestromen vertragen. Boeren willen vooruit en willen investeren. Het zijn ondernemers en geen beleidsmakers en daar zou de regeling op toegespitst moeten worden. Om de verbinding tussen beleid en uitvoering op het boerenbedrijf mogelijk te maken, is er een bepaalde mate van ontzorging richting de boeren wenselijk.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk loket
Hier ligt een rol voor het DAW-team en LTO Nederland. Zij zijn bezig om een soort digitaal loket te ontwikkelen, eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Boeren kunnen één op één een aanvraag doen en daar ook de factuur naar toe sturen. Een dergelijk loket kan dan helpen om redelijk eenvoudig en snel een regeling open te stellen in een gebied.
Ook zou het goed zijn dat openstellingen langer doorlopen. Immers het investeringsritme en de kasstroom op boerenbedrijven lopen niet altijd synchroon met de POP3-openstellingen.

Gebiedsspecifieke projecten
Ook willen wij graag als LTO Noord dat er meer gebiedsspecieke projecten komen met daarbij geselecteerde maatregelen per gebied. Landinrichtingen verdwijnen en er ontstaan een nieuwe stijl van gebiedsprocessen, wat je ook ziet bij natura 2000 gebieden. Dat is ook nodig voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het moet gedragen worden door alle belanghebbenden en vereist dus een goede voorbereiding. Deze bestuursovereenkomst kan daar ons inziens helpen om directer over te gaan tot actie.

Generaties
Boeren werken vaak al generaties lang op dezelfde grond en bedrijf. En iedere generatie wil het bedrijf graag doorgeven aan de volgende generatie. Daarvoor is een gezonde bodem van essentieel belang, evenals schoon en voldoende water. Ik ben ervan overtuigd dat deze bestuursovereenkomst een stukje helpt het voortbestaan van de volgende generatie te garanderen.

Henk Jolink

Henk Jolink

Thema Water (o.a. schoon erf, schoon en voldoende water, gezonde bodem)

Naar alle weblogs van Henk Jolink

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.