Agenda Vitaal Platteland

De Agenda Vitaal Platteland is op 28 januari 2015 vastgesteld door Provinciale Staten. De provincie Flevoland gaat in 2015 aan de slag met de uitvoering van deze agenda.

Samen met de gebiedspartners en vanuit één gezamenlijk doel: een vitaal en aantrekkelijk Flevolands platteland waar het onder meer goed ondernemen is. LTO Noord Flevoland heeft veel input voor de Agenda Vitaal Platteland geleverd en er voor gezorgd dat de landbouw goed op de agenda gezet is. Zo gaat de provincie op verzoek van LTO Noord investeren in agrarische structuurverbetering.