Webinar Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk

Locatie
Online
Tijd
10:00 - 11:30 uur

Aanmelden

Binnen het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’ werkt een groep van 17 akkerbouwers en bollentelers aan het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf.

Het webinar ‘Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk’ vindt plaats op:

Datum: Donderdag 26 november 2020
Tijd:        Keuze uit 10.00 uur of 16.00 uur
Locatie: Online
Aanmelden: Inschrijven kan hier

Akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens heeft twee aparte wasplaatsen aangelegd voor het reinigen van machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen. Ook de veewagens kunnen hier gereinigd worden. Afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen zuivert hij met de Heliosec. 
Bollentelers Gerard en Marie-Carien Slootman hebben hun hele erf zo ingericht dat al het erfwater wordt opgevangen en gezuiverd. Dit zorgt niet alleen voor een betere waterkwaliteit, maar ook voor minder ziektekiemen in het spoelwater en daarmee gezondere bollen.

Beelden en vragen
Beide ondernemers hadden hun erf graag voor u opengesteld. Helaas kunnen we in deze omstandigheden geen fysieke bijeenkomst organiseren. Daarom kiezen we voor een online bijeenkomst. Door middel van filmpjes van de bedrijven van Stevens en Slootman kunnen zij u toch laten zien op welke manier zij erfemissie hebben aangepakt. Eén van de ondernemers is ook online aanwezig om te vertellen over hun  praktijkervaringen en om uw vragen te beantwoorden. Voor vragen kunt u tijdens het webinar ook terecht bij deskundigen van Waterschap Zuiderzeeland en CLM Onderzoek en Advies.

Inschrijven
U kunt zich digitaal inschrijven voor één van de volgende tijdstippen:

  • 26 november 2020, 10.00 tot 11.00 uur
  • 26 november 2020, 16.00 tot 17.00 uur

Het webinar is voor agrarische ondernemers, adviseurs en andere geïnteresseerden. 
Alleen bij inschrijving ontvangt u op de dag voor het webinar de link waarmee u het webinar kunt bijwonen.