Agrarische structuurversterking

Flevoland staat bekend om haar strakke verkaveling. Grote, rechte kavels en een prima ontwatering. Maar de agrarische structuur in delen van de provincie kan beter. Dit komt door onder meer aan- en verkoop, bedrijfsontwikkeling of het staken van agrarische bedrijven.

LTO Noord heeft met het Kadaster en DLG de kwaliteit van de verkaveling in kaart gebracht. We hebben met elkaar geconstateerd dat boeren en tuinders in een aantal gebieden veel baat zouden hebben bij vrijwillige verkavelingen. We denken daarbij onder meer aan de Noordoostpolder, Zuidelijk Flevoland (gebied voormalig Oostvaarderswold) en delen van Oostelijk Flevoland.

In het kader van het programma POP3 is inmiddels 1 miljoen euro aan procesgeld voor Flevoland gereserveerd; een bedrag dat met bijdragen van provincie en waterschap kan verdubbelen. LTO Noord is in overleg met de provincie om er voor te zorgen dat een kavelruilprogramma wordt opgesteld om, met inzet van 2 miljoen euro aan procesgeld, de agrarische structuur toekomstbestendig wordt.