Pootaardappelen Flevoland

Uitgifte pacht RVB betwist

LTO Noord Flevoland wil in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de uitgifte van 1.400 hectare pachtgrond in die provincie.

Het RVB wil deze vrijgekomen gronden via open inschrijving op de markt brengen. LTO Noord Flevoland is daar op tegen. Het zou de mogelijkheid voor het voeren van landbouwstructuurbeleid te veel verstoren.

Zonder aanpassing van het uitgiftebeleid komt de grond in handen van de hoogste bieder. Dat betekent vaak dat de gronden bij bedrijven terecht komen die niet in de onmiddellijke nabijheid zitten. Dat zet een rem op de ontwikkeling van naburige bedrijven en het leidt tot meer transportbewegingen.

Daarnaast nodigen de drie- of vierjarige contracten niet uit tot investeren. ‘De werkgroep Pacht van LTO Noord in Flevoland pleit er voor om de strategie van korte termijn met hoge rendementen te verlaten. Voor een duurzaam en toekomstbestendig van de grond is een langetermijnvisie nodig’, schrijft de werkgroep aan het RVB.

Bron: Nieuwe Oogst