Marien Verhage (NOP)

Zomerserie: Marien Verhage druk op bedrijf en met ledenavonden LTO NOP

De droogte zorgt voor extra werk op het akkerbouwbedrijf van Marien Verhage en zijn ouders in Emmeloord. Er wordt volop beregend. Tegelijkertijd gaat het bestuurswerk van Verhage voor LTO Noordoostpolder gewoon door deze zomer.

De familie Verhage teelt als hoofdtak pootaardappelen op 63 hectare. Daarnaast worden zaaiuien en wintertarwe geteeld en tulpen in deelbouw. De akkerbouw is in samenwerking met een melkveehouder, waarbij Verhage zich voornamelijk richt op de teelt van circa twintig rassen pootaardappelen in verschillende jaargangen.

‘Naast de teeltverzorging, tulpenoogst en het selecteren van het pootgoed dat net is afgerond, zijn we volop aan het beregenen met twee of drie haspels’, zegt Verhage. ‘We zijn expres niet vroeg begonnen, de kwaliteit van het pootgoed is goed, maar het vocht in de ondergrond is bijna op.’

Afgelopen voorjaar vertrok de vaste medewerker van Verhage, na een veertienjarig dienstverband. De vacature blijkt niet snel in te vullen. ‘Reden voor mij om nu bestuurlijk af en toe iets te laten schieten.’

Halve dagtaak
Naast het bedrijf heeft de akkerbouwer er een halve dagtaak bij aan besturen. Sinds vier jaar voor LTO Noord afdeling Noordoostpolder (NOP). Daarnaast is hij lid van de werkgroep Pootaardappelen van LTO (actief in de sectie Flevoland van LTO Akkerbouw), stuurgroep Chitwoodi en het bestuur van het Agrofoodcluster. Ook is hij voorzitter van CDA Noordoostpolder.

Hij werd in 2014 bestuurslid van LTO Noord afdeling Noordoostpolder uit ‘algemeen verantwoordelijkheidsgevoel’. Verhage behartigt in het bestuur de portefeuille Water en samen met afdelingsvoorzitter Joost Lumens zet hij zich in voor bodemdaling. Dat speelt met name in het gebied ten zuidwesten van Emmeloord, waar veen in de ondergrond zit.

Nieuwe natuur
Ook speelt de ontwikkeling van nieuwe natuur rond Schokland, waarbij LTO Noord het proces faciliteert door de boeren regelmatig bij elkaar te roepen en hen bij te praten over actuele ontwikkelingen. ‘Het gebied pakt het zelf goed op, ze weten de wegen wel te vinden’, is de ervaring van Verhage.

‘We hebben in het gebied geen bestuurslid, dat maakt het moeilijk om te weten wat er leeft. Dat is sowieso in de polder wel moeilijk, ondernemers zijn zelfredzaam. Gelukkig wel, maar soms verandert er wat en denk ik: bel eens met een bestuurslid, dan kunnen wij ermee aan de slag.’

Het valt voor het bestuur niet mee om jonge boeren onder de 40 te activeren. Verhage: ‘Ook op het congres dat we in januari hielden, waren te weinig jonge ondernemers. Hoewel het thema ‘Blijven(d) boeren in de Noordoostpolder’ gericht was op de toekomst, op de nieuwe generatie.’

Duidelijke taal
Lokaal draait het bestuur best goed, hoewel versterking welkom zou zijn, omdat de club wat klein wordt. ‘Als ik gemopper hoor, gaat dat toch vooral over landelijke thema’s. Doordat ik niet alleen lokaal actief ben, zie ik wat LTO allemaal doet. Als LTO praat je bijvoorbeeld mee over teeltvoorschriften, spar je met instanties die erover gaan en bereid je onderhandelingsstukken voor’, zegt Verhage.

‘Hoe zou het zijn als er geen LTO was? Dan is er niemand die de taak op zich neemt. Het verenigen is nodig om wat te bereiken voor de sector. Af en toe moet dat met duidelijke taal en soms juist tactisch aan de onderhandelingstafel.’

Toekomstvisie LTO NOP
LTO Noord afdeling Noordoostpolder werkt aan een toekomstvisie. Op 17 en 18 juli worden daarvoor ledenavonden gehouden. Ter voorbereiding was een deel van het bestuur op 11 juli nog bij elkaar, met Caroline Schakel van LTO Noord. ‘Het is wel zomer, maar we hopen dat leden komen om hun mening te geven over toekomstige ontwikkelingen in het gebied’, vertelt Verhage. ‘Als we dit zouden uitstellen naar het najaar, helpt dat niet. Dan is het oogsttijd.’

Zomertijd betekent dus zeker geen vakantietijd voor de jonge ondernemer die in april vader is geworden van dochter Noreen. Verhage: ‘Mijn vriendin Mariska is wel van het reizen, maar dit jaar doen we dat sowieso niet. In februari gaan we weer skiën, dat is vaste prik.’

Bron: Nieuwe Oogst