gewasbeschermingsmiddelen

Kennismiddag gewasbescherming op 19 september in Creil

Profytodsd, KAVB en CLM organiseren op donderdag 19 september 2019 een kennismiddag over gewasbescherming.

Deze middag vindt plaats bij Profytodsd, Graaf Florislaan 42, Creil. De bijeenkomst start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

Laat u op deze middag bijpraten over verschillende zaken over erfemissies en over het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen:

 • Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot driftarme spuittechnieken en wat betekenen de afspraken over de druklogger en de alternatieven?
 • Wat betekenen de gemaakte afspraken over de aanpak van emissies in het Pakket van Maatregelen nu in de praktijk?
 • Is er op uw bedrijf nog sprake van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf? Of heeft u alle routes in beeld en voorkomt u emissie?
 • Hoe kunt u restwater op het erf opvangen en zuiveren? Welke systemen zijn er en welke is het meest geschikt voor uw situatie?

Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd vanuit het project Schoon erf, schone sloot Flevoland.

Spuitlicentiepunt
De bijeenkomst telt mee voor het spuitlicentie onderdeel Veiligheid & Techniek.

Standhouders en presentaties
Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de volgende partijen een presentatie of toelichting geven over de producten en diensten die zij aanbieden:

 • Profytodsd: driftarme spuittechnieken en doppen
 • KAVB: afspraken met overheden over beperken erf- en perceelsemissies
 • Syngenta: Remdry (opvolger van de Heliosec)
 • Flynth: subsidieadvies met praktijkvoorbeelden
 • Beutech Agro: demonstratie Phytobac
 • Cleanlight: zuivering waterstromen
 • CLM: wat hebben we geleerd uit de verschillende ‘Schoon erf, schone sloot’ – projecten

Aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wilt u de bijeenkomst laten gelden voor de verlenging van uw spuitlicentie, dan kunt zich aanmelden bij Profytodsd: www.profytodsd.nl.
Als u zich van te voren aanmeldt en betaalt, dan zijn de kosten € 30,- per persoon. Bij aanmelding op de middag zelf kost het € 35,- (alleen pinbetaling mogelijk).

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Profytodsd, tel. 0527-631515 of e-mail info@profytodsd.nl,of met Peter Knippels van de KAVB, tel. 06-23285606 of e-mail knippels@kavb.nl.

De uitnodiging in pdf vindt u hier.