criminaliteit2

Ledenraadpleging Flevoland: Criminaliteit in het buitengebied

Om te weten wat er leeft op het gebied van ondermijning (criminaliteit) in het buitengebied in Flevoland heeft LTO Flevoland een korte ledenraadpleging opgesteld.

De afgelopen periode zijn er veel criminele activiteiten geweest in Flevoland. Het meest in het oog springend zijn de vele diefstallen van GPS apparatuur en de daarbij gepaard gaande vernielingen.

Ledenraadpleging criminaliteit in het buitengebied
LTO Flevoland wil weten hoe bewust mensen omgaan met (verdachte) situaties die zij zien en hoe men vervolgens handelt. Daarom vragen zij leden in Flevoland een korte enquête in te vullen. Deze is vrij algemeen, maar geeft een aantal duidelijke inzichten. De uitslag van deze korte ledenraadpleging geeft richting, waar LTO Flevoland zich als eerste voor wil gaan inzetten als het gaat om bewustwording en preventie.  

Doet u mee? Klik hier voor de ledenraadpleging
Invullen kan tot en met 18 december, kost maximaal 5 minuten van uw tijd en is anoniem.

Samenwerken in de bestrijding van criminaliteit
LTO Flevoland heeft afgelopen zomer overleg gehad met de commissaris van de Koning, die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in Flevoland, om te zien welke stappen gezet kunnen worden ter bestrijding van de criminaliteit. Daarnaast hebben zij contact gezocht met de verantwoordelijke burgemeester binnen de veiligheidsregio voor het buitengebied in Flevoland. Dat heeft er toegeleid dat zij in contact gekomen zijn met de RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centra). Dit nieuwe team is deze zomer door de overheid in het leven geroepen om de georganiseerde misdaad op georganiseerde wijze aan te pakken.

LTO heeft inmiddels twee keer met dit team om tafel gezeten. Door samen te werken in Flevoland willen zij kijken waar ze elkaar kunnen versterken in de bestrijding van de criminaliteit.

Informatiebijeenkomsten criminaliteit in het buitengebied
In de regio worden op een later moment informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar wordt ingegaan op een aantal trends en ontwikkelingen op gebied van criminaliteit. Daar wordt ook de uitslag van de  ledenraadpleging gedeeld en wordt met elkaar bekeken (bewoners en RIEC) welke stappen gezet kunnen worden tegen de georganiseerde misdaad. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking namens LTO Flevoland.