Stad-platteland

Kloof tussen platteland en stad in Flevoland groter

De kloof tussen stad en platteland is in Flevoland groter dan in andere provincies. Dat concludeert de Agro Expert Raad in een verkenning.

Door het speciale karakter van de Flevopolders is er geen historische band tussen het stedelijk gebied en het platteland eromheen. Ook belanden landbouwproducten uit Flevoland zelden in de regionale afzetketen. Flevoland kent ook geen authentieke producten die herkenbaar in de schappen terecht komen’, stelt het rapport.

Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord Flevoland, maakt onderdeel uit van de Agro Expert Raad.