Boerderij Flevoland

Hoevepachters toch nog hoger aangeslagen

Ondanks achterstand bij het onderhoud legt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) pachters van agrarische bedrijfsgebouwen en woningen toch een hogere pacht op. De Werkgroep Pacht Flevoland van LTO Noord is verontwaardigd.

De pachters betalen 1,72 procent meer voor bedrijfsgebouwen en een opslag van 4,1 procent voor de woning.
De verhoging is opmerkelijk omdat de Grondkamer onlangs nog een hoevepachter in het gelijk heeft gesteld bij bezwaar tegen de pachtsom van het RVB. De rechter bevestigde met de uitspraak dat de doelmatigheid van de gebouwen tekortschoot en juist verlaging van de pachtprijs op zijn plaats was.

Het RVB kampt met een achterstand in het groot onderhoud en de renovatie van de 164 pachthoeves in Flevoland. Toch wordt de pachtsom daar niet op aangepast.
LTO Noord heeft het RVB gevraagd om collectieve vermindering van de hoevepacht. Maar de vastgoedbeheerder vindt dat ieder geval aparte inschatting behoeft.

Teleurgesteld 
LTO Noord is teleurgesteld in de opstelling van het RVB. ‘Het is heel frustrerend allemaal. Dit zorgt alleen maar voor extra werk’, zegt Jan Wisse van de LTO-werkgroep.
Wisse raadt pachters aan kritisch te kijken naar hun aanslag of ze een herwaardering aanvragen op basis van de hoogst toelaatbare pachtprijs. De pachtwerkgroep heeft een handreiking beschikbaar.

Bron: Nieuwe Oogst