Aanvragen herwaardering hoevepachters in Flevoland

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de pachters in Flevoland onlangs geïnformeerd over de nieuwe pachtprijzen. De pachtprijs voor de woning en bedrijfsgebouwen is gestegen, dat is opmerkelijk, omdat het onderhoud van de gebouwen al geruime tijd te wensen over laat.

Daarbij komt dat het afgelopen jaar de Grondkamer, in een door LTO Noord begeleide procedure, geconstateerd heeft dat bij het bepalen van de pachtprijs onvoldoende rekening is gehouden met de leeftijd en functionaliteit van de gebouwen. Om die reden is voor dat bedrijf de pachtprijs voor de gebouwen naar beneden bijgesteld.

Herwaardering het overwegen waard
Hoewel de uitspraak van de Grondkamer bedrijfsspecifiek is, en daarom niet één op één te vertalen is op andere pachthoeves, is wel duidelijk geworden dat het aanvragen van een herwaardering van de pachtprijs het overwegen zeker waard is. Te meer omdat de doelmatigheid van de agrarische bedrijfsgebouwen bij veel meer bedrijven niet meer optimaal is.

Aandachtspunten opgesteld door Werkgroep Pacht
Een herwaardering moet door de ondernemer individueel worden aangevraagd. Om onze leden daarbij te helpen heeft de Werkgroep Pacht een aantal aandachtspunten uitgewerkt. 

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van de herwaardering en de aandachtspunten.