Edelhert

Snel beleid voor edelherten buiten Oostvaardersplassen nodig

In de natuurgebieden Spijk-Bremerberg en Harderbroek in Flevoland zijn onlangs edelherten gesignaleerd. Deze dieren zijn afkomstig van de Veluwe. Gevreesd wordt voor schade aan landbouwgewassen.

Het gaat nu nog om enkele dieren maar ervaringsdeskundigen hebben aangegeven dat, als herten eenmaal hebben gezien dat de oversteek van de Veluwe naar Oostelijk Flevoland gemaakt kan worden, de populatie snel kan groeien. 

Omdat de provincie Flevoland geen beleid heeft voor beheer en schadebestrijding van herten buiten de Oostvaardersplassen vreest LTO Noord voor schade aan landbouwgewassen. Om die reden is de provincie gevraagd om zo snel mogelijk beleid te ontwikkelen om tegen de herten in Oostelijk Flevoland te kunnen optreden. 

In lijn met de Faunavisie heeft LTO Noord aan de provincie verzocht om de nulstand te handhaven met betrekking tot de vestiging van deze nieuwe hertenpopulatie. Te meer omdat bekend is dat voor de vestiging van een genetisch gezonde hertenpopulatie minimaal 400 dieren met een leefgebied van circa 4000 ha nodig is. Voor een populatie met deze omvang is in Oostelijk Flevoland geen plaats.

Vooruitlopend op de vaststelling van nieuw beleid heeft LTO Noord de provincie laten weten dat alle schade aan landbouwgewassen veroorzaakt door de vestiging van een nieuwe populatie herten zal bij de provincie geclaimd gaan worden.