Flevoland staat salderen toe

Provincie Flevoland staat het extern salderen van stikstofrechten van agrarische bedrijven met dierrechten toe. Ook wordt het mogelijk om Flevolandse stikstofrechten te verleasen.

Na andere provincies is het ook in Flevoland mogelijk om ongebruikte stikstofrechten voor andere economische activiteiten in te zetten. Gedeputeerde Staten (GS) hebben een regeling opgesteld. 
GS zegt tegemoet te komen aan de zorgen uit de landbouw dat andere economische sectoren op grote schaal agrarische rechten opkopen. Zo komt er een meldplicht, zodat het mogelijk wordt de voorgenomen transacties te monitoren. De regeling wordt over een jaar grondig geëvalueerd, belooft GS.

Het verleasen van stikstofrechten is ingesteld om economische activiteiten die tijdelijk, bijvoorbeeld in de aanlegfase, stikstofbelastend zijn, toch mogelijk te maken. De rechten verdwijnen op deze manier ook niet permanent uit de agrarische sector.
In principe kan een Flevolandse veehouder ook extern salderen met een activiteit buiten Flevoland. Dat betekent dat een buurprovincie daar een vergunning moet intrekken.
Om regionale stikstofprogramma’s niet te verstoren, gebeurt dit in goed overleg, verzekert GS. Provincies kunnen ook zones aanwijzen waar interprovinciaal salderen niet mogelijk is.

Bron: Nieuwe Oogst