Omgevingsvisie 2017

De provincie Flevoland gaat een nieuwe Omgevingsvisie opstellen. De visie zal onder meer het kader aangeven voor het nieuwe ruimtelijke beleid. 


Op de website voor de nieuwe Omgevingsvisie staat veel info over het traject er naartoe. De nieuwe visie is een belangrijk document voor de agrarische ondernemers in Flevoland vanwege de doorwerking, uiteindelijk via onder meer bestemmingsplannen, op de agrarische bedrijven. LTO Noord Flevoland gaat vol inzetten op het creëren van voldoende ruimte om te ondernemen.