Prioritaire PAS-ruimte

Flevoland heeft als enige provincie de land- en tuinbouw prioritaire PAS-ruimte geboden. De onderbouwing van deze prioritaire ruimte hebben LTO Noord en de provincie samen opgesteld.

Daarbij is als uitgangspunt genomen dat in de komende 6 jaar voor elk van de circa 100 bedrijven 3000 kg stikstof aan ontwikkelingsruimte nodig is. Op verzoek van LTO Noord Flevoland is inmiddels in een besluit van Gedeputeerde Staten bekrachtigd dat deze ruimte niet beschikbaar is voor veehouders uit omliggende provincies.