Programma Nieuwe Natuur

Het Programma Nieuwe Natuur is uitgewerkt na het stopzetten van het Oostvaarderswold. LTO Noord Flevoland heeft de totstandkoming van het programma kritisch gevolgd en er vooral op gelet dat de voorstellen voor nieuwe natuur de ontwikkeling van de landbouw niet bijten. Daarnaast hebben we ingezet op de realisatie van nieuwe natuur in combinatie met agrarische structuurversterking. 

De koppeling met structuurversterking maakt het mogelijk om ook de landbouw mee te laten profiteren van de geldstromen die gekoppeld zijn aan het Programma Nieuwe Natuur

Het eerste project wat volgens dit concept wordt uitgewerkt is Oostrand Dronten. In dit gebied moet 50 hectare natuur worden gerealiseerd, zijn er ambities van recreatieve ondernemers, brengt de provincie een boerderij in van circa 50 hectare en liggen er mogelijkheden voor agrarische structuurversterking. 

Om het geheel meer te laten zijn dan de som der delen gaan Kadaster en Stivas in opdracht van de gemeente Dronten een gebiedsproces starten waarbij alle genoemde doelstelling gerealiseerd moeten worden.