koeien in wei

Reservering prioritaire ruimte PAS Flevoland

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het programma verbindt economische ontwikkelingen, waaronder de ontwikkeling van de agrarische sector, met het op termijn realiseren van doelstellingen in verschillende Natura 2000-gebieden.

‘Iedere agrarische ondernemer moet tegenwoordig een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet hebben. Daar is ontwikkelingsruimte voor nodig. LTO Noord heeft ervoor gezorgd dat de door de provincie Flevoland gereserveerde ruimte exclusief voor agrariërs in Flevoland beschikbaar blijft.'

Piet van Blokland

Voor de ontwikkeling van de landbouw heeft de provincie Flevoland in het PAS zogenaamde prioritaire ruimte gereserveerd. Dat betekent dat deze ontwikkelingsruimte exclusief voor de agrarische sector in Flevoland is bestemd. De provincie heeft hiermee een goede zet gedaan. Waar in andere provincies al gebieden op slot staan of dreigen te gaan, is de ontwikkelingsruimte in Flevoland geborgd. 

Met het door LTO Noord in februari 2016 afgedwongen besluit van Gedeputeerde Staten om geen ontwikkelingsruimte naar andere provincies te laten 'weglekken' is er voor de landbouw in Flevoland een stuk zekerheid ontstaan. 

Ook voor de komende jaren wordt de ontwikkeling van de veehouderijsector niet belemmerd door een gebrek aan PAS-ontwikkelingsruimte.

Piet van Blokland
Piet van Blokland  ©2020

Meer resultaten

Bekijk alle resultaten die wij in 2016 met u gerealiseerd hebben en lees ook negen verhalen van leden over het resultaat dat LTO Noord met hen behaald heeft.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.