Ganzenschade beheersbaar

In Nederland geldt Noord-Holland als een van de provincies met de meeste ganzenschade. Mede ingegeven door een intensieve lobby van LTO Noord, beperkt de provincie de ganzenpopulatie. Het provinciale ganzenbeleid, uitgevoerd door de Faunabeheereenheid, is hiervoor het kader. 

Via allerlei maatregelen (eieren schudden, eieren prikken, schadebestrijding, vangacties) moet de ganzenpopulatie worden teruggebracht. De uitvoering van het beleid is een verantwoordelijkheid van de Faunabeheereenheid, samen met de wildbeheereenheden.

De provincie streeft ernaar de ganzenpopulatie terug te brengen tot de aantallen in 2005. Om na te gaan in hoeverre de aanpak werkt, zijn gegevens over de populatie en de schade van belang. LTO Noord roept boeren en tuinders dan ook op schade altijd te melden; ook als het om beperkte schade gaat en ook als er geen schadevergoeding aangevraagd wordt.