Betere doorstroming landbouwverkeer

Op veel provinciale wegen in Noord-Holland zijn landbouwvoertuigen niet toegestaan, of worden ze gedoogd. Beide situaties zijn voor agrarische ondernemers verre van ideaal is.

Al in 2013 heeft LTO Noord een inventarisatie uitgevoerd naar de belangrijkste knelpunten waar agrariërs mee te kampen hebben. Die hebben we destijds gedeeld met de verantwoordelijk gedeputeerde Post. Maar omdat de wettelijke maximale snelheid tussen landbouwverkeer en het overige verkeer te groot is, kon ze toen niet zoveel voor onze  ondernemers betekenen.

Omdat landbouwverkeer per 1 januari 2017 een kentekenplicht kent en 40 km per uur mag rijden, hebben we het onderwerp eind 2015 opnieuw op de agenda gezet. In februari 2016 verwachten we onze nieuwe inventarisatie op te leveren.

Behalve het benoemen van de actuele knelpunten dragen we daarin ook mogelijke alternatieven voor de doorstroming van landbouwverkeer aan. Doelstelling is om  minder wenselijke scenario’s als het (om)rijden door dorpen en steden te voorkomen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld landbouwpasseerstroken te bevorderen.

Met de nieuwe inventarisatie in de hand, gaan we het gesprek met de provincie weer aan.