Zonnepanelen op het dak - aanleg - zonneenergie

Gevarieerd beeld enquête zonnepanelen

De ledenraadpleging door LTO Noord Noord-Holland voor een nieuw zonneakkerstandpunt heeft een gevarieerd beeld opgeleverd. Uit de hoge respons lijkt een meerderheid een voorkeur te hebben voor zonnepanelen alleen binnen het bouwblok.

'We zijn bijzonder tevreden met de grote respons', zegt provinciaal voorzitter Nico Verduin in reactie op de uitkomst van de ledenraadpleging door LTO Noord Noord-Holland.

274 bedrijfsleden, 15 procent van het totaal, hebben gereageerd op de enquête. Voor enquêtes is dit een bovengemiddeld percentage. Half februari wil het provinciaal bestuur op basis van de uitkomsten een definitief standpunt bepalen.

Belangstelling 
Deze manier van ledenraadpleging is nieuw voor LTO Noord Noord-Holland. Via de website van LTO Noord konden leden circa drie weken lang reageren door een voorkeur te geven aan een scenario en hun persoonlijke mening te geven.

Verduin: 'De respons toont aan dat een ledenraadpleging werkt en dat dit thema veel belangstelling heeft bij de achterban'. Een ruime meerderheid van de respondenten betreft ondernemers met een bedrijfsopvolger.

Regioverschillen 
'De regionale verschillen zijn opvallend', zegt Verduin. 'Dat zegt iets over wat er speelt in de regio.' Van alle stemmen komt bijna de helft uit de afdelingen West-Friesland, Hollands Kroon, Haarlemmermeer, Land van Leeghwater en Heerhugowaard-Langedijk-Schagen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.