Inspraak nota Grondbeleid

De provincie Noord-Holland komt met een nieuwe Nota Grondbeleid. Onderdeel van deze Nota zijn nieuwe spelregels voor de verpachting van de circa 3000 hectare aan provinciegronden.

Provinciale Staten willen duurzaamheidscriteria aan de spelregels toevoegen. Dat betekent dat een ondernemer extra punten krijgt voor: natuurboer, biologisch bedrijf, MPS, Milieukeur, Veldleeuwerik en Cairing Dairy. 

LTO Noord in Noord-Holland staat voor een gelijk speelveld en is tegen het opnemen van de genoemde spelregels. LTO Noord in Noord-Holland wil de door de provincie gewenste duurzaam beheer van de gronden bevorderen door meerjarige pachtcontracten tegen een marktconforme pachtprijs. 

Deze boodschap is via inspraak tijdens de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Financiën onder de aandacht gebracht.

Meer over onze inzet op de Nota Grondbeleid


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.