trekker

LTO Noord en Cumela: 'Doorgang is noodzakelijk'

Cumela en LTO Noord gaan in beroep tegen de tijdelijke afsluiting van de Prinses Irenebrug in Uithoorn. Eerder al stuitte dat voornemen op tegenstand bij het bestuur van de buurgemeente De Ronde Venen.

Uithoorn beoordeelt de bezwaren als ongegrond en zet haar plannen voor de herinrichting van de Koningin Máximalaan door. De landbouworganisaties gaan hiertegen in beroep.
Volgens beleidsadviseur Ard Mooij van LTO Noord is te weinig oog voor de gevolgen van het afsluiten van de brug. ‘Agrariërs en loonwerkers moeten straks voor hun landwerk heen en terug bijna een uur omrijden. Hoewel we snappen dat de gemeente de oude dorpskern wil ontzien, is een doorgang voor landbouwverkeer noodzakelijk.’
Verder plaatsen beide organisaties vraagtekens bij de tijdelijkheid van de herinrichting, vanwege de grote onduidelijkheid over de financiering ervan.

Bron: Nieuwe Oogst