Aalsmeer ziet perspectief

Een inventarisatie onder de glastuinders in zes gemeenten van de Greenport Aalsmeer toont aan dat de sector perspectief ziet, getuige het aantal bedrijfsopvolgers en de extra ruimtebehoefte.

Donderdagmiddag werden de uitkomsten van de Ondernemersverkenningen gepresenteerd bij het Greenport Aalsmeer Jaarevent bij Claus in Hoofddorp. Aan de inventarisatie liggen maar liefst 321 keukentafelgesprekken ten grondslag. Samen zijn die goed voor 80 procent van het totale glasareaal van 664 hectare. Ook zijn nog 463 deskstudies uitgevoerd.

Uit de verkenning blijkt dat er een ruimtebehoefte bestaat van 631 hectare, rekening houdend met de 168 ondernemers die willen uitbreiden of verplaatsen. Dat laatste is ook nodig, getuige de gemiddelde bedrijfsgrootte die schommelt rond de 1,5 hectare, waar een verdubbelde grootte van 3 hectare volgens de onderzoekers minimaal is voor de economische rentabiliteit.

Uit de inventarisatie blijkt dat ondernemers de herstructurering willen aangrijpen voor schaalvergroting en verduurzaming van de teelt. Een groot aantal bedrijven zoekt aansluiting op het warmtenet. Ook de beschikbaarheid van CO2 en snel dataverkeer zijn veelgenoemde cruciale voorzieningen. In totaal 73 ondernemers gaven concreet aan zelf ook in zulke voorzieningen te willen investeren.

Bron: Nieuwe Oogst