Bijeenkomst Noord-Holland

Landbouw staat bij aftrap al 2-0 achter

De provinciale notitie over de aanpak van de bodemdaling in het veenweidegebied is een valse start voor een constructief gemeenschappelijk vervolg.

Dat bleek op een drukbezochte ledenbijeenkomst van LTO Noord en agrarische collectieven in De Rijp. ‘De landbouw staat bij de aftrap al met 2-0 achter’, luidde de teneur.

Volgens de landbouworganisaties nemen Gedeputeerde Staten in hun richtinggevende uitspraken een fout en ongefundeerd voorschot op toekomstig beleid om bodemdaling tegen te gaan. Vergaande vernatting van het gebied beschrijft de provincie daarin als optimale oplossing. De koe in de wei kan het best worden vervangen door de teelt van natte gewassen als lisdodde.

Onderzoek
‘Terwijl we nog druk bezig zijn met onderzoek naar de effecten van zulke ingrepen en nog onbekend is wat de potentie van zulke nieuwe gewassen is’, stelde voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Water, Land en Dijken.

Verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen probeerde de angel uit de kwestie te halen door te stellen dat het zo’n vaart niet hoeft te lopen. ‘We staan pas aan het begin van een langdurig proces, waarbij we gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Daar hebben we de landbouw ook bij nodig.’

Bleef staan waarom dan vooraf al een ‘duidelijk gekleurde’ notitie is verspreid. Een veehouder: ‘Moet die niet op voorhand van tafel? Hier blijkt in elk geval dat er onder de boeren geen draagvlak voor is.’

Bron; Nieuwe Oogst