Elly Koning-Bruijn: 'Maatwerk bij beregenen verschillende sectoren'

Melkveehouder Elly Koning-Bruijn uit Stompetoren is sinds 2008 waterschapsbestuurder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze is ook voor de komende verkiezingen lijsttrekker voor Natuurlijk Boeren Burgers Waterbelang (Natuurlijk BBW).

In Nieuwe Oogst komen een aantal waterschapskandidaten van verschillende partijen aan het woord. Eén ervan is Elly Koning Bruijn.

‘Wij zijn een niet-politieke partij voor boeren en burgers’, vertelt Koning. ‘Door onze samenwerking met de Koninklijke BLN-Schuttevaer, de organisatie voor de binnenvaart, en met bonden voor watersport en schaatsen, hebben we sinds kort een nog breder draagvlak. Daar hoort een nieuwe naam bij. Wij hebben gekozen voor Natuurlijk BBW.’

In de droge zomer van 2018 dreigde in Noord-Holland de situatie te ontstaan dat boeren zouden worden afgekoppeld van de watertoevoer op hun bedrijven. ‘Maar juist sectoren zoals de bloembollen-, groente- en fruitteelt hebben door de zomer heen op bepaalde momenten veel water nodig’, zegt Koning. ‘In een telefoontje met de dijkgraaf heb ik ervoor gepleit om met de sectoren in gesprek te gaan over hun waterbehoefte om te bereiken dat zij kunnen beregenen als dit nodig is.’

Het hoogheemraadschap pakte de handschoen op en ging om tafel om met de sectoren te bespreken hoe de waterverdeling gemanaged zou kunnen worden. ‘Zomaar afkoppelen kan niet, via maatwerk zijn er oplossingen gevonden’, blikt Koning terug.

De belastingheffing voor de boeren is een punt van zorg voor de toekomst. ‘De weeffout in het systeem gaat steeds meer spelen. De tarieven voor de categorie gebouwd waar burgers aan betalen en de categorie ongebouwd voor boeren, lopen steeds meer uit elkaar. Voor ons is dit een blijvend punt van aandacht.’

Verzilting
Gezond en voldoende zoetwater is een belangrijk item voor Natuurlijk BBW. ‘Naast het tegengaan van verzilting zetten wij in op het tegengaan van vervuiling door onder andere medicijnresten. Bij iedere rioolzuivering die aan onderhoud toe is, moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om dit soort middelen eruit te zuiveren. Daar hebben we onlangs een amendement voor ingediend, dat door het dagelijks bestuur is aangenomen.’

Natuurlijk BBW zet zich er ook voor in dat zoveel mogelijk riooloverstorten worden gesloten. ‘We moeten het zo regelen dat de kinderen van onze kinderen kunnen zeggen: ‘Ze hebben het toen goed gedaan.’ Daar doen we het voor.’

Voor boeren en tuinders is het waterschap van groot belang. ‘Zet een agrariër op nummer 2 op de lijst, zou ik alle partijen in een waterschap willen adviseren.’

Melkveehouder en docent
Koning heeft met haar man en zoon een melkveebedrijf in Stompetoren. Daarnaast werkt ze een paar dagen in de week als docent lichamelijke opvoeding. ‘Tien jaar geleden stopten we met de tulpentak in het bedrijf’, zegt Koning. ‘Juist toen kwam het waterschap op mijn pad. Vanuit een stukje dienstbaar willen zijn aan de maatschappij heb ik toen gesolliciteerd.’

Bron: Nieuwe Oogst