LTO Noord-Holland maakt kieswijzer

LTO Noord Noord-Holland heeft een kieswijzer ontwikkeld om leden te helpen in hun keuze bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

Klik hier voor de kieswijzer.

Marbel de Graaf-Montsma van LTO Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van onderwerpen die spelen en belangrijk zijn voor boeren en tuinders. Bij ieder onderwerp heeft ze vervolgens beschreven wat de standpunten hierover zijn van de vijftien partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland.

'Een belangrijk onderwerp in Noord-Holland is bodemdaling, wat met name speelt in de veenweidegebieden', zegt provinciaal LTO Noord-voorzitter Rona Uitentuis. 'Wat willen de partijen in deze gebieden met CO2 uitstoot, hoe kijken de partijen naar de toekomst voor boeren in deze gebieden? Dat kunnen leden vinden in onze kieswijzer.'

Ander hot item in Noord-Holland is de verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Naar welk tracé gaat de voorkeur uit van de verschillende partijen en waarom? Wat betekenen de tracés voor de boeren en tuinders in het gebied?

Hoe kijken partijen naar de afronding van het Nationaal Natuur Netwerk? In welk tempo moet dit worden aangelegd, wat zijn de mogelijkheden voor boeren hierin te participeren? 'Boeren willen en kunnen een rol spelen in natuurbeheer en inrichting', is de overtuiging van Uitentuis. 'Kijk in de kieswijzer wat de standpunten hierover zijn van de partijen.'

Andere items in de kieswijzer zijn onder andere: landschap, verzilting, breedband internet, riolering, waterkwaliteit, fauna/jacht, huisvesting arbeidsmigranten, landbouwverkeer, duurzame energie, leefbaarheid, natuurinclusieve landbouw en pacht.

Klik hier voor de kieswijzer.

Bron: Nieuwe Oogst