FBE Noord-Holland ontheffing voor uitvoeren van ruivangsten

De FBE Noord-Holland heeft een ontheffing voor het uitvoeren van ruivangsten. Met deze ruivangsten wordt binnenkort een start gemaakt. In de FBE-nieuwsbrief is alle informatie hierover duidelijk samengevat.

Wij doen een beroep op de leden om locaties, waar groepen ganzen (vanaf ca. 50-100 ganzen) aanwezig zijn, aan de FBE door te geven. Dat kan via het in de nieuwsbrief aangegeven e-mailadres: info@fbenoordholland.nl. Deze inventarisatie helpt bij het bepalen van geschikte vanglocaties en daarmee met het realiseren van het beoogde resultaat!

Om de snelheid van werken te bevorderen, is het van belang dat als een potentiële vanglocatie aan de FBE wordt doorgegeven, de volgende gegevens direct worden vermeld: naam en telefoonnummer van aanmelder locatie. 
Dit maakt het voor de coördinator ganzenbeheer makkelijk om de inventarisatie snel uit te voeren om vervolgens ook snel actie te kunnen ondernemen.

Klik hier voor de gehele nieuwsbrief.