Afspraken maaien bermen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft in Noord-Holland afspraken gemaakt met LTO Noord en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over het maaibeleid voor de bermen.

Vorige maand is de wegbeheerder begonnen met het maaien van 300.000 vierkante meter berm. De laatste jaren maaide Rijkswaterstaat één keer per jaar.

‘De berm bestaat uit een kruidachtige vegetatie, maar helaas op meerdere locaties ook uit ongewenste planten zoals akkerdistel en jakobskruiskruid’, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘Om deze soorten terug te dringen, vindt er op sommige plaatsen weer een extra maaironde plaats.’

Praktische insteek
LTO Noord-bestuurder Jacob Willig is blij met de afspraken. ‘Het heeft even geduurd voor we samen aan tafel zaten, maar de praktische insteek van de gesprekken leverde goede concrete oplossingen op. Voorheen maaide Rijkswaterstaat al twee keer per jaar, maar sinds de laatste aanbesteding was dat teruggebracht naar één keer.’

Vooral op de agrarische percelen langs de A7 zorgde dat voor veel overlast door overwaaiend zaaisel van ongewenste planten. ‘We kregen daarover veel klachten binnen van onze leden. Die moeten vervolgens in actie komen en gewasbeschermingsmiddelen inzetten.’

Vanwege de schrale grond en de snelle afvoer verwacht Willig geen nadelig effect op de biodiversiteit. ‘In de berm blijft voldoende bloeiende vegetatie over voor insecten.’

Rijkswaterstaat is begonnen met het maaien van 300.000 vierkante meter berm, hier langs de A22. 

Foto: Jan de Jong

Bron: Nieuwe Oogst