Metingen waterkwaliteit Kop Noord-Holland bekijken op nzgmeet.nl

De afgelopen jaren hebben agrariërs in de kop van Noord-Holland actief gemeten aan zoutgehalten in sloten en boezems om zo de waterkwaliteit voor beregening in de gaten te houden.

De metingen waren zichtbaar dankzij het initiatief ‘Inlaat op Maat’ en waren zichtbaar via nzgmeet.nl. Binnen het programma Boeren Meten Water krijgt dit meetinitiatief nu een vervolg.

Recentelijk zijn nieuw meters, genaamd Aqua Mobile, verspreid onder de deelnemers in het gebied. Met de metingen van agrariërs kunnen we ook de komende jaren de waterkwaliteit in het gebied inzichtelijk maken.

De nieuwe meters gaan samen met een vernieuwing van het platform waarop de metingen zichtbaar zijn. Tijdens het programma Boeren Meten Water wordt het platform verder geoptimaliseerd. Via deze link kunt u de historische en recente metingen in het gebied bekijken en kunt u metingen op verschillende punten met elkaar vergelijken.

Via de link komt u op de pagina genaamd ‘Borden’. Hierop ziet u een overzicht van voor u geselecteerde meetreeksen in het gebied. De bovenste grafiek laat meetpunten zien bij inlaten vanuit het Noord-Hollands kanaal. De onderste grafiek geeft enkele metingen in de polders weer. De grafiek kunt u inzoomen naar een tijdspad naar wens. Om bijvoorbeeld de periode juli 2018 – heden te bekijken, houdt u de linkermuisknop in de grafiek vast rond juli 2018 en sleept u naar rechts toe. Bij het loslaten zoomed de grafiek in op de gewenste periode. Door op de naam van de meetreeks boven de grafiek te klikken kunt u een meetreeks uitzetten.

Bovenin het scherm kunt u klikken op ‘Kaart’ om naar een andere pagina te gaan. Opnieuw ziet u alle meetpunten die in de kop van Noord-Holland zijn gedaan vanaf de start van de metingen. Rechtsonder kunt u klikken op het icoontje met verschillende kaartlagen. U kunt hier selecteren hoe deze pagina eruit ziet. Voor nu adviseren we om hier, van boven naar beneden, te kiezen voor ‘Legger’, ‘EC’, en ‘GoogleStreet’. Wanneer u op een bepaald meetpunt klikt, kunt u kiezen om de meting te bekijken via ‘Metingen’ of het meetpunt te ‘Vergelijken’. Wanneer u op vergelijken klikt kunt u de meetreeks (met één of meerdere metingen) vergelijken met een andere reeks metingen. Deze vergelijking is zichtbaar in het scherm ‘Analyse’ (u ziet bovenin het scherm bij analyse ook het aantal geselecteerde meetreeksen verschijnen). De pagina analyse kunt u bekijken door bovenin het scherm voor ‘Analyse’ te kiezen. Nu ziet u een grafiek van het verloop van zoutgehalten voor de geselecteerde meetreeksen.

We hopen dat bovenstaande uitleg u snel thuis laat voelen op het nieuwe platform! Wilt u meer informatie over het programma Boeren Meten Water, gaat u dan naar de website www.boerenmetenwater.nl. Hier kunt u onder andere lezen hoe het gebiedsproces in het Noordelijk Zandgebied is opgezet en wat er met de metingen gedaan wordt.

Kijk op NZGMEET.NL