Smart Farming NHN voor gezonde toekomst van van agribusiness

Versneld ontwikkelen en toepassen van hightech- en dataoplossingen voor de agribusiness kan vooral door goed samen te werken. Dat gebeurt vanaf 5 november binnen Smart Farming NHN, waarvoor samenwerkende partners een deal hebben ondertekend. In een onafhankelijke data- en kennisplatform bundelen partners uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek.

Smart Farming NHN stimuleert hightech- en datatoepassingen in de agrarische sector de regio door nieuwe projecten te starten en bestaande kennis en ervaring te delen in een sterk netwerk. Partners uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek hebben een deal gesloten die moet leiden tot grotere resultaten en het versnellen van nieuwe initiatieven. Hierdoor kan de regio zich nog sterker als voorloper ontwikkelen bij waardevolle, slimme toepassingen van smartfarming.

Samenwerken aan innovatieve en slimme technieken
LTO Noord is als partner van GreenPort Noord-Holland Noord nauw betrokken bij het tot stand komen van Smart Farming NHN. Smart Farming NHN is een goed voorbeeld en een rechtstreeks gevolg van deze samenwerking. Het is in het belang voor boeren dat er samengewerkt wordt aan innovatieve en slimme technieken die bijdragen aan bedrijfsvoering en omgeving. Om grip te krijgen op de data die hierbij vrij komt is het van belang dat boeren beter begrijpen hoe deze systemen zichtbaar en onzichtbaar werken. Dit gaan Greenport en LTO Noord, samen met andere partners uitwerken in een uitvoeringsagenda. Een mooi voorbeeld van hoe LTO Noord als belangenbehartiger voor de agrarische sector kan bijdragen namens ondernemers in de samenwerking tussen overheid, onderwijs en onderzoek.

Eerste project gaat van start
Het eerste project dat van start gaat in Smart Farming NHN is het Match2020 AgriProject Drones en Data dat GreenPort NHN uitvoert voor De Kop Werkt! Kennisontwikkeling en –deling staat hierbij centraal. Er worden onder meer koppelingen gemaakt tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheid tot bijdragen aan aanschaf voor drones in agrarisch onderwijs zodat de medewerker van de toekomst met de juiste skills op de arbeidsmarkt komt. Ook kan bijvoorbeeld gekozen worden voor uitbreiding van onderzoek met drones in de kas naar openlucht teelt en ziektedetectie. Samen met partners stellen we een uitvoeringsagenda op binnen Smart Farming NHN. 

Voor de gezonde toekomst van de landbouw, is de juiste inzet van technieken en data een belangrijke voorwaarde. De agribusiness staat voor grote opgaven ook ten aan zien van verduurzaming. Smartfarming, waarbij techniek en data worden ingezet om bedrijfsresultaten én het gebruik van water, bodem en energie, te optimaliseren, speelt hierin een sleutelrol.

Partners stellen een uitvoeringsagenda op die onderdeel wordt van de meerjarenagenda van GreenPort NHN. Zo is Smart Farming NHN ook organisatorisch stevig verankerd. Samen met de ondertekenaars en eventuele toekomstige partners worden er bijeenkomsten en masterclasses georganiseerd en er innovatieprojecten uitgevoerd die in het teken staan van Smart Farming.

Partners Smart Farming NHN
Provincie Noord-Holland, De kop Werkt!, Match 2020, LTO Noord, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Rabobank, Data Science Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Hogeschool Inholland, Clusius College, Loonbedrijf Sturm-Jacobs, Proeftuin Zwaagdijk, Vollegrondsgroente.net, NLG Holland, Wageningen University & Research, Amsterdam Green Campus, Aeres Hogeschool en GreenPort Noord-Holland Noord.