Bijenlinten

Masterclass voor agrariërs over natuurlijke plaagbestrijding

Op 28 januari organiseert Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden in samenwerking met LTO Noord, KAVB, HAJK, agrarische natuurverenigingen Noord-Holland Zuid, Water, Land & Dijken, De Lieuw en provincie Noord-Holland een Masterclass over natuurlijke plaagbestrijding.

Agrariërs mogen steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen toepassen om hun gewassen te beschermen. In 2030 alleen nog als het echt moet. We gaan naar een groene en/of natuurlijke gewasbescherming toe en dat vraagt om andere oplossingen. Een mogelijke oplossing om het gewas te beschermen zijn natuurlijke plaagbestrijders. Maar wat zijn natuurlijke plaagbestrijders, hoe worden deze aangetrokken en wat is het effect op de bedrijfsvoering? 

Kom naar de masterclass natuurlijke plaagbestrijding op 28 januari
Verschillende sprekers geven tijdens de Masterclass antwoord op deze vragen. Hilfred Huiting, onderzoeker gewasbescherming van Wageningen Universiteit, trapt de avond af. Daarna volgt Boki Luske, onderzoekster agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut en Leen de Geus, akkerbouwer uit de Hoeksche Waard en pionier op het gebied van inzet van functionele agrobiodiversiteit sluit de avond af. Voorafgaand aan de bijeenkomst is een informatiemarkt waarbij verschillende bedrijven u over dit thema van extra informatie kunnen voorzien. 

Aanmelden en praktische informatie
Inschrijven kan via deze link of door te mailen naar bdeboer@anvhollandsnoorden.nl

Datum: dinsdagavond 28 januari 2020
Tijd: inloop 19:15 uur met een informatiemarkt, start 20.00 uur tot circa 22:00 uur
Locatie: ‘Leven van de Wind’ Oosterterpweg 12, Wieringerwerf

Over de masterclass
De Masterclass 'Natuurlijke plaagbestrijding' wordt georganiseerd door agrarisch natuurvereniging Hollands Noorden. Vanuit het project FAB+ levert LTO Noord in samenwerking met de WUR een bijdrage in de vorm van kennisdeling over natuurlijke plaagbestrijding. Binnen het project worden in 2020 een aantal experimenten rondom FAB opgezet in Noord-Holland. Daarvoor worden nog deelnemers gezocht. Wilt u deelnemen, meer weten over de masterclass of het project, neem contact op met Tamar de Jager via tdjager@projectenltonoord.nl.